Na smuča v Romunijo

Smuč je najbolj želen plen ribičev nižinskih voda. Pri nas je vsega nekaj jezer, kjer je možno občasno ujeti kakšnega manjšega smuča. Za dober ribolov s številnimi prijemi teh rib pa je treba po svetu. Jezero Raduta (Sarulešti) nedaleč of Bukarešte je prav gotovo eden najboljših, če ne celo najboljši revir za ta ribolov na svetu.