Najugodnejši afriški safari

Termin lova: marec – november

Področje lova: dolina reke Limpopo, Južnoafriška republika

Cena: 3.990 €, vključno z odstrelom 7 glav divjadi,  6 dnevi lova, bivanje, hrana in vsi prevozi, tudi letalski v Južno Afriko.

 
Možen je odstrel 32 vrst divjadi. Dodatni odstreli so za plačilo po odstrelnem ceniku.