Hrvaška – Lov na divje prašiče s pogonom

Termin lova: november – januar
Področje: Koncesijska državna lovišča v Slavoniji
Cena: 150 € pri odstrelu do 7 prašičev, 200 € za 8 – 14 in 250 € za 15 in več uplenjenih prašičev. Dovoljen je odstrel vseh kategorij divjih prašičev.

Ni doplačila za uplen trofejnega merjasca!
Število pogonov: 2 – 4 na lovni dan.
Velikost skupine:  maximalno 20 lovcev na stojiščih